Grāmatas ir pirmās nepieciešamības prece

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija ir lūgusi Ministru kabinetam noteikt grāmatas par pirmās nepieciešamības preci un atļaut grāmatnīcu darbību, ja no šī gada 21. decembra tā tiks aizliegta arī darba dienās.

Apstākļos, kad cilvēkiem ir liegtas daudzas ierastas lietas – satikt draugus un ģimenes locekļus, apmeklēt teātri, koncertus, pulcēties darba vietās, lai kopīgi atzīmētu svētkus, ir svarīgi atzīt, ka grāmata ir pirmās nepieciešamības prece, kas palīdz pārvarēt šo krīzi. Būtiski arī atzīmēt, ka grāmata nodrošina kvalitatīvi pavadītu laiku vienatnē un sniedz stiprinājumu cilvēkiem. Grāmatas palīdz cilvēku garīgajai veselībai, izklaidei un izglītībai, īpaši būtiski tas ir šādu ierobežijumu laikā. Viegla un ātra pieejamība grāmatām veicinās to, ka cilvēki ievēros ierobežojumus un nepulcēsies.

Vairākās valstīs, kur ir noteikti stingrāki ierobežojumi COVID-19 ierobežošanai, grāmatas tomēr ir atzītas par pirmās nepieciešamības precēm. Piemēram, Berlīnē ir atļauta grāmatnīcu darbība, ja tiek ievērotas distancēšanās un citas noteiktās prasības.

Reaģējot uz notikumiem, izdevēji ir ieguldījuši resursus, lai veicinātu interneta pārdošanu, tomēr Latvijas piegādes uzņēmumi jau šobrīd netiek galā ar laicīgu pasūtījumu piegādi. Liela daļa pircēju izmanto iespēju pirkumu noformēt grāmatnīcu mājaslapās, bet izņemt sev tuvākajā grāmatnīcā. Ja tirdzniecības ierobežojumi liegs grāmatnīcām strādāt darba dienās, šāds pakalpojums cilvēkiem tiks liegts.

Izdevēji un grāmatnīcu īpašnieki pret visiem COVID-19 noteikumiem līdz šim ir izturējušies ar vislielāko atbildību. Ir atceltas grāmatu prezentācijas, grāmatnīcās tiek kontrolētas apmeklētāju plūsmas, nodrošināta nepieciešamā platība apmeklētājiem, darbinieki lieto sejas maskas. Uzsveram, ka grāmatnīcās nenotiek pārmērīga pulcēšanās, veikalu darbinieki spēj nodrošināt apmeklētāju distancēšanos. Līdzšinējā pieredze liecina – grāmatu kā kultūras piedāvājumu izmanto tā sabiedrības daļa, kas uzskatāma par kritiski domājošu un kuri apzinās COVID-19 ierobežojumu būtību un ir gatavi tos ievērot, saņemot sev interesējošus pakalpojumus.

Tāpat LGA aicina ņemt vērā grāmatu tirgus sezonalitāti – citkārt tieši gada pēdējās divās nedēļās veiktie grāmatu pirkumi veido būtisku daļu no gada kopējā apgrozījuma un tas tiek ņemts vērā, plānojot darbību visā grāmatas ceļā no autora līdz lasītājam. Pārraujot šo ķēdi, tiks izraisītas smagas un ilglaicīgas sekas, kas skars gan autorus, māksliniekus un izdevējus, gan tipogrāfijas un ilgtermiņā ietekmēs kultūras pieejamību sabiedrībā.